Notice: Trying to get property of non-object in /srv/vhost/sacsamarretes.es/home/html/classes/Tools.php on line 1222
Política de redes sociales - Sac samarretes

Política de xarxes socials


Política de privadesa en les Xarxes Socials oficials de Sac samarretes

1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades en la pàgina oficial de Sac samarretes en la xarxa social

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant LOPD) i en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (d'ara endavant RDLOPD) Sac samarretes desitja posar en coneixement dels usuaris d'aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial sacsamarretes.es en la mateixa. L'accés i ús per l'usuari d'aquesta pàgina oficial de Sac samarretes suposa que accepta expressament aquesta política de privadesa i que presta el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals segons el previst en la mateixa.

2. Dades de menors d'edat o incapaces

L'accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l'accés i ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial de sacsamarretes.es, en la mateixa. Per la seua banda, si l'usuari és incapaç, Sac samarretes adverteix que serà necessària l'assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l'usuari o el seu representant legal per a l'accés i ús d'aquesta pàgina oficial de sacsamarretes.es quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogueren derivar-se de l'ús de la seua pàgina oficial per menors i incapaces sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

3. Identificació de la raó social del responsable del fitxer

L'usuari queda informat que Sac samarretes, amb domicili social a Barcelona, ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals s'arrepleguen i emmagatzemen les dades personals de l'usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial de sac samarretes.es en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments dels quals és responsable l'entitat titular de la xarxa social en la qual es troba la nostra pàgina oficial.4. Finalitats al fet que es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l'usuari a Sac samarretes a través de la seua pàgina oficial formaran part d'un tractament de dades responsabilitat de Sac samarretes amb la finalitat d'oferir-li informació de Sac samarretes, per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, enviament de newsletter a aquells usuaris que se subscriguin, intercanviar informació amb Sac samarretes i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.
Des del moment en què l'usuari utilitza la present pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seues dades personals per Sac samarretes per a la correcta prestació d'aquests serveis d'acord amb l’establert en la present política.

L'usuari és lliure d'utilitzar la pàgina oficial de sacsamarretes.es en aquesta xarxa social, per la qual cosa en cas en què l'usuari no estigui d'acord amb el tractament de les seues dades amb aquestes finalitats, no haurà d'utilitzar-la ni proporcionar les seues dades personals.

A través d'aquesta pàgina oficial sacsamarretes.es l'usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i un altre tipus d'informació i/o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L'usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respecten la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma.

L'usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial de sacsamarretes.es dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat dels quals li pertanyin o respecte de les quals tingui l'autorització de tercers.

Sac samarretes tindrà dret a eliminar de la present pàgina oficial %o2013de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l'usuari- qualssevol continguts publicats per l'usuari quan l'usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establides en la present política i les Normes de la Plataforma.

5. Identificació dels destinataris respecte dels quals Sac samarretes tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades

S'adverteix a l'usuari que tota la informació i continguts que publiqui en la pàgina oficial de sacsamarretes.es en la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari en la pàgina oficial sacsamarretes.es en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

Sac samarretes únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que en raó de la normativa vigent haja de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

6. Altres tercers prestadors de serveis

Sac samarretes adverteix a l'usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme a la present política, respecte de les dades de caràcter personal que arreplegui de l'usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que pogueren efectuar-se tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que pogueren accedir a tals dades en raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seua activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d'aquells responsables a els qui a través d' hiperenllaços  sacsamarretes.es remitent als usuaris adherits a la present pàgina oficial.

7. Qualitat de les dades

Sac samarretes adverteix a l'usuari que, excepte l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seues dades personals, per la qual cosa l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que solament pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i vertaders. En qualsevol cas, l'usuari haurà de respectar la privadesa de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial de Sac samarretes en la mateixa.

8. Exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades

Sac samarretes informa a l'usuari de la possibilitat d'exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita dirigida a Sac samarretes amb domicili social a Barcelona o aquella que li substituís i es comuniqui en el Registre General de Protecció de Dades. A tals efectes, l'interessat haurà d'enviar a info@sacsamarretes.es la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seua identitat, indicant expressament el seu nom d'usuari en la pàgina oficial de sacsamarretes.es en la xarxa social, amb la finalitat d'identificar-ho inequívocament.

9. Una altra informació d'interès

Sac samarretes podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà l'actualment publicada ací recollida. Per açò l'usuari haurà d'accedir periòdicament a les mateixes amb la finalitat de mantenir-se actualitzat.

L'usuari pot contactar amb Sac samarretes mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents adreces i dades de contacte:

Sac samarretes
Domicili: Gran de Sant Andreu, 153 - 08030 Barcelona
Email: info@sacsamarretes.es
Telefono: 936760121


Així mateix l'usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l'ús de la mateixa.


  • preus especiales